T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi

Anlaşmalı Kurumlar Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2018

Anlaşmalı Kurumlar


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

İnternet Adresi: http://www.sgk.gov.tr


 


Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BT, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, Meme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik Dansitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, Patolojik Tetkik, EKO, MR, Helikobakter Pylori, Parathormon

İnternet Adresi: http://www.trabzonkanuni.gov.tr
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)

İnternet Adresi: https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx

Sağlık tesisimize başvuran yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu çocuklar, mülteci, sığınmacı, haymatlos kişiler, savaş mağduru olup sığınmacı statüsünde bulunan kişiler ile ilgili mali işlemler AFAD tarafından tanzim edilmektedir.
logo-abhdh.png

Paylaş