T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2018

Kalite Yönetim Birimi


SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü, kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Sağlık Bakanlığının çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI’dır.

Sizlere hastanemizde kesintisiz ve güvenilir hizmet sunmak bizim en önemli amacımızdır. Hastanemizin sağlık hizmetleri sunumunda, sürekli gelişimin sağlanması için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları ( SHKS )  uygulanmaktadır. Bu standartlar bize Kalite bitmeyen bir yolculuktur sözünü hatırlatmaktadır.

Kalite konusundaki çalışmalarımızın objektif göstergesi olan Kalite Puanımızı sürekli yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla yapılan eğitimler çalışanlarımız için gün geçtikçe kurum kültürünün bir parçası haline gelmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde başta kurumumuzun üst yöneticileri olmak üzere ilgili komite üyelerimiz, bölüm kalite sorumlularımız, kalite yönetim direktörümüz ve birim çalışanlarımızın aktif olarak yer alacağı bir yapılanma öngörülmüştür.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda artık bir marka olan SHKS hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliği ve memnuniyeti açısından büyük öneme sahiptir.

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI

* SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

* Öz değerlendirmeleri yönetmek.

* Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

* Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

* Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları 8anket uygulaması, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması gibi) yönetmek.

* SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

* SKS çerçevesinde belirlene komitelere üye olarak katılmak.

 

Sağlıkta Kalite Standartlarının Geliştirilmesine Dair Yönetmelik İçin Bağlantıya Tıklayınız.

Paylaş